středa 7. března 2018

...TGM


7. března 1850 se narodil Tomáš Garrigue Masaryk.

 •Čtení o TGM•

Nikdy se na nic neptal a nikdy nikomu nic neukládal, co má dělat. Od nikoho nežádal, udělejte to a to. A přitom přetékal úkoly, které by rád viděl splněny. To bylo co chvíli, ať mluvil s kýmkoliv, že naznačoval: ta a ta práce by se měla udělat, bylo by jí zapotřebí. Stále hledal spolupracovníky, kteří by se k takovým úkolům přihlásili dobrovolně. Nepřikazoval práci, nýbrž čekal, že se jí člověk chopí sám. Byl to vůdce, který vedl lidi vlákny nejhedvábnějšími. Žádným poroučením, nýbrž diskrétním očekáváním , že vy druzí ukážete sami, co umíte. I v té diskrétnosti bylo velmi mnoho (a právě toho nejjemnějšího) z toho, čemu se říká demokracie.

Pravda, měl často příležitost hněvat se, - ovšem jen tehdy, když potkal špatnou myšlenku nebo nedobrý skutek v politice nebo veřejném životě. Jinak se nehněval snad nikdy, ale v těchto oborech mělo jeho rozhořčení své stupně. "Tož, naivita," řekl s pokrčením ramen, když šlo o velikou chybu. Při chybě ještě větší se zachmuřil a poznamenal: "Taková nevzdělanost!" Ale když nad někým už udělal kříž, řekl: "Nepěkný člověk!"
Nikdy neřekl špatný nebo ničemný člověk. Jeho nejostřejší slovo bylo právě to "něpěkný", a pronášel je s výrazem, který už nebyl vážný, ale smutný.

"Dívám se, jak kouříte," řekl jednou. "Myslím si, že lidé nekouří jenom pro ten kouř, ale pro ten celý obřad: vyndat cigaretu, promnout, naklepat, zapálit, - to už je takový koníček."
"Vy nemáte žádného koníčka?" ptal se host.
T. G. M. se zamyslil: "Míval jsem, rád jsem si špicoval tužky. Teď, když přijdu do práce, mám je vždycky předem ořezané. Tož to už nemohu." Řekl s lítostí a mávl rukou.


Láska, sympatie je největší mravní silou – z ní je veškerá vzájemná účast, pomoc a spolupráce; mravní život, to je součinný podíl na božím řádu světa – láska, sympatie, synegrie, to je zákon života ve vztahu dvou lidí, v rodině, národě, státu, lidstvu. Jiného neznám.


Být samostatný, samosprávný a soběstačný, to právě znamená nežádat od druhého, aby ti dával, co můžeš a máš dělat pro sebe sám...
Být si pánem: to zahrnuje svobodu i kázeň.

...ČAPEK, Karel. Čtení o TGM. 1. Praha: Melantrich, 1969.

neděle 4. března 2018

...Svatá Hora a Nemohli jsme mlčet


Svatá Hora u Příbrami.
Kříž "Na paměť umučení ctitele Panny Marie P. Josefa Toufara".
A výstava Nemohli jsme mlčet Lidé Charty 77.
Do prosince 2018 v Mníšecké kapli.
...

sobota 3. března 2018

...hubu držet nebudu!

autorka obrázku: Oringle Petra Řehová   • za placky velké díky: Jani z .rooster hill.

Musím se přiznat že od voleb je mi dost těžko. 
Bez radosti, bez elánu...Co se denně děje mě budí ze spaní. 
Začalo to hned po volbách vyjmutím Čapího hnízda z evropských programů. 
Pokračuje to Okamurovými “pravdami” o Letech.
(Po zjištění, že asi přestřelil, navrhuje “den obětem holocaustu”, netušíc, že už dávno existuje a připadá na 27. ledna - na stejné datum, kdy juchal u Zemana na pódiu po jeho znovuzvolení. Prý má pořád horečku, tak se nedivme...)
Bývalý člen StB a trestně stíhaný premiér vyzdvihuje komunisty k moci
a účast na jejich sjezdu jim s radostí přislibuje i současný prezident.
Komunisté navrhují zdanění církevních restitucí.
"Nenápadně" probíhá volba nových členů Rady ČTK.
Zvolení komunisty z bicího komonda z Palachova týdne Ondráčka do čela GIBS
je už je pro mě jen dalším hřebíčkem na rakev pro českou demokracii.

Viděli jste FOKUS Václava Moravce na téma Totalita?
Odkaz tady: Do školy jsem nastupovala až pár let po revoluci, v roce 1993.
K tématu komunistkého režimu jsme se nedostali ani na základní, ani na střední škole.
V obou případech jsme skončili druhou světovou válkou. Děsí mě, že je tomu tak i dnes.

"Škola musí vést mladé lidi k sebevědomému občanství. 
Nebudou-li se o politiku zajímat všichni, stane se doménou těch nejméně vhodných." 
Václav Havel

Je sicé hezké, že se mluví o tom, aby se do škol vrátila branná výchova nebo práce v dílnách.
Nebylo by však mnohem potřebnější snažit se dětem přiblížit téma totalita?
http://www.dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti
...

Jenže co s tím?

Po vyhlášení výsldků, po prvním lapání po dechu, "co teď s tím já jako jedinec můžu dělat?"... 
Začaly mi naskakovat události minulých dní a s nimi i články v týdeníku Respekt, který jsem si kupovala dříve jen občas, před volbami a po přečtení Opuštěné společnosti pravidelně.
 Erik Tabery je pro mě zárukou pravdivé a čestné novinařiny. 
Nastávají těžké časy, kdy se musí tato práce podpořit. Pan prezident svými neustálými urážkami na adresu českých novinářů a tragické události na Slovensku jsou toho jasným důkazem.


Další velmi potřebnou organizací je pro mě Paměť národa "Post Bellum".
"Nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných."Nehodlám rezignovat na hodnoty a principy slušné společnosti jen kvůli tomu,
 abych poslechla našeho pana prezidenta "a zavřela ústa".
Dokud mám tu možnost svobodně se vyjdářit... 
Hubu držet nebudu!

Zdroj obrázku: Amnesty.cz

Jdu hledat Tři špejle a znovu je odnést k pomníku.
Mám dojem, že nastává čas, kdy bude potřeba naši demokracii podpírat.